Two Key Factors for Success in Change Management

Change management will become a common strategy for multinational companies in the next decade. Simply because businesses will have to adapt to the development of new technologies, to more flexible competitors like start-ups or to the lack of capable personnel. However, the process might be exhausting and might even endanger the existence of the company. Therefore, it should be planned well ahead, taking into account all the challenges and the opportunities and developing a respective tactic to address them. Here, I will share two factors, which will bring in success in handling change management. Channel the Expectations You should become the guru of managing expectations. You should create them, bring them to the knowledge of employees, make sure that they...

Read More

Там, където се гради човекът

Ако някой каже, че един човек не стига, за да промени света, с пълно убеждение ще му отвърна, че греши. Има едно село във Врачанско, в което се творят чудеса - изграждат се характерите на бъдещето поколение. Надявам се, че всички родни училища могат да се похвалят със същото. Ако ли не, ето един пример, от който могат да се поучат. Да поучиш удоволствието и честта ОУ „Св.Климент Охридски", с. Тишевица Предисторията е дълга, но в едно изречение - след 5-6 Гинес-а в едно софийско рок клубче се озовахме в с. Тишевица, за да открием колко хъс трябва, за да поставиш едно добро начало. След Негово превъзходителство Джеймс Уорлик и моя милост имаше честта да бъде разведена из владенията на...

Read More

Служителите – тактика НЕ за пренебрегване

Има много общо между служителите в една компания и лоялните потребители, което НЕ е за пренебрегване. Ако им се даде гласност и инструменти, за да споделят тяхното мнение, те биха могли да бъдат най-върлата агитка, която да защитава интересите на фирмата.  Кое спира компаниите да се обърнат за подкрепа към своите служители? Най-вече страхът. Повечето комуникационни отдели изпитват ужас от идеята да загубят контрол. А както всички знаем, каквото излезе от нашите уста, вече е официално изказване (повярвайте, няма off the record!). В резултат много малка част - предимно международни компании - са се осмелили да стъпят една крачка напред и да дадат гласност на своите колеги. Какво са спечелили? На първо място - публичност. Днес, в динамичния свят, в...

Read More