Служителите – тактика НЕ за пренебрегване

Има много общо между служителите в една компания и лоялните потребители, което НЕ е за пренебрегване. Ако им се даде гласност и инструменти, за да споделят тяхното мнение, те биха могли да бъдат най-върлата агитка, която да защитава интересите на фирмата.  Кое спира компаниите да се обърнат за подкрепа към своите служители? Най-вече страхът. Повечето комуникационни отдели изпитват ужас от идеята да загубят контрол. А както всички знаем, каквото излезе от нашите уста, вече е официално изказване (повярвайте, няма off the record!). В резултат много малка част - предимно международни компании - са се осмелили да стъпят една крачка напред и да дадат гласност на своите колеги. Какво са спечелили? На първо място - публичност. Днес, в динамичния свят, в...

Read More