Служителите – тактика НЕ за пренебрегване

Има много общо между служителите в една компания и лоялните потребители, което НЕ е за пренебрегване. Ако им се даде гласност и инструменти, за да споделят тяхното мнение, те биха могли да бъдат най-върлата агитка, която да защитава интересите на фирмата. 

Кое спира компаниите да се обърнат за подкрепа към своите служители?
Най-вече страхът. Повечето комуникационни отдели изпитват ужас от идеята да загубят контрол. А както всички знаем, каквото излезе от нашите уста, вече е официално изказване (повярвайте, няма off the record!). В резултат много малка част – предимно международни компании – са се осмелили да стъпят една крачка напред и да дадат гласност на своите колеги.
Какво са спечелили?
На първо място – публичност. Днес, в динамичния свят, в който живеем и светкавичното онлайн общуване, всеки чифт очи и ръце спомагат за постигане на по-бърза реакция и по-голямо покритие на каналите и потребителите.  И не на последно място, спечелили са неподправена страст.

Най-трудното е да се сдаде част от властта.
За да се преодолее тази спънка, е нужно да се осъзнаят две неща. Първо, служителите имат нужда техният работодател да върви в положителна насока. Така ще бъде сигурен, че в тези тежки времена ще има работа и за него. И второ, персоналът е мощен източник на информация.

Как да включим служителите в нашата комуникация?

Уверили се, че може да разчитаме на колегите, има само три стъпки, за да ги приобщим към каузата. Първото е да съставим правила за публикуване на информация относно компанията – нейната дейност, услуги и продукти. Те не трябва да бъдат ограничаващи, а насочващи. Иначе рискуваме да откажем дори и първите ентусиасти. Следващата крачка е да обособим каналите, които нашите служители могат да използват. Прекрасно знаем, че има сайтове, където е желателно да бъдем по-внимателни с нашето участие. И накрая е задължително да организираме обучение. То трябва да включи, както запознаване с правилата и каналите, така и с техники за общуване.