За свежо начало

Социално-икономическо въздействие в цифри

Винаги съм казвала, че не можеш да строиш капитализъм без А) капитал и Б) знание. И ако през последните години доста обяснявах на чуждестранните ми събеседници за България и капитала, то сега е ред да обърна малко внимание на обучението. Запознайте се с Junior Achievement Bulgaria С лека вметка, трябва да призная, че имам сантимент към неправителствената организация. В недалечната 2006 г. това беше първият ми клиент като професионалист в сферата на ПР-а, за когото лично поех отговорност. Времето изтече и доста неща се случиха. Целта на Junior Achievement е да даде познание в сферата на бизнеса и предприемачеството на широката общественост, като фокусът е работата с най-малките, гимназисти и студенти. Като дете расло в периода на прехода лично съм...

Read More