За свежо начало

Социално-икономическо въздействие в цифри

Винаги съм казвала, че не можеш да строиш капитализъм без А) капитал и Б) знание. И ако през последните години доста обяснявах на чуждестранните ми събеседници за България и капитала, то сега е ред да обърна малко внимание на обучението.

Запознайте се с Junior Achievement Bulgaria

С лека вметка, трябва да призная, че имам сантимент към неправителствената организация. В недалечната 2006 г. това беше първият ми клиент като професионалист в сферата на ПР-а, за когото лично поех отговорност. Времето изтече и доста неща се случиха. Целта на Junior Achievement е да даде познание в сферата на бизнеса и предприемачеството на широката общественост, като фокусът е работата с най-малките, гимназисти и студенти. Като дете расло в периода на прехода лично съм изпитала нуждата да узная какво са инвестиции, капиталови вложения, развитие на пазара и куп други “нови” за нас термини. С тази част на развитие вече израстнах, но идва ред на следващите, които трябва да минат стъпката от идеята към реализацията.

 Junior Achievement Hambar

Официално откриване на Junior Achievement Hambar

JA StartUp Hambar

На 1 юни беше открит първото по рода си споделено пространство за иновативни практики и идеи на ученици и студенти – JA StartUp Hambar. В него ще могат младите хора да реализират своите идеи, да споделят, да се развиват, дори да се надъхват от конкуренцията :). Пространството ще може да се използва напълно безплатно в рамките от 1 до 3 месеца. Освен това, тук ще се изнасят лекции и уъркшопи. А служители на Кока-Кола ще бъдат достъпни като ментори на новосформираните компании (да избягаме от популярната напоследък чуждица).

Какво е да инвестираш в България?

И още едно “отнасяне” по темата за бизнеса. През последните години у нас, а и в целия Европейски съюз, се обръща голямо внимание на “start up”, малкия и среден бизнес. Големите компании са пренебрегнати. Дали защото са “големи” и могат да се оправят сами. Но остава настрана приносът на тези фирми към икономическото състояние на дадена страна. По този повод имах възможността да се запозная с професор Итън Капщайн от Принстънския университет. Той прави проучвания в различни страни за социално-икономическото въздействие на Кока-Кола. Беше в България, за да представи първия доклад по темата за България. Цифрите можете да видите в инфографиката. Те са доста красноречиви. Но по време на разговорите ми с него, коментирахме един въпрос, който може да е тривиален, но остава надежда в моето сърце. Професор Капщайн сподели, че е оптимист за бъдещето на България. Той заяви, че инвестициите на Кока-Кола в България са дългосрочни, а компания от този ранг, не би поела тази посока, ако не е сигурна в тяхната възращаемост.

Социално-икономическо въздействие в цифри

Социално-икономическо въздействие на Coca-Cola в цифри