How to Launch Employer Branding for Startups?

Juggling between quick decisions, fast growth, defining responsibilities, securing clients, meeting stakeholders desires, it is easy to ignore the development of the employer brand. Why wasting time and energy for something, that is not of immediate necessity for realising a potential idea into a billion-dollars-business? Do you really need to build a strong employer brand from the very beginning? Two main reasons might make you consider investing time and efforts: Better recruitment opportunities - secure talents to join your team and optimize the hiring costsSupport stakeholder activities - optimize marketing costs while still delivering a great product Employees seek to work for organizations just as customers seek to do business with them: when they feel the organization offers what they...

Read More

За свежо начало

Социално-икономическо въздействие в цифри

Винаги съм казвала, че не можеш да строиш капитализъм без А) капитал и Б) знание. И ако през последните години доста обяснявах на чуждестранните ми събеседници за България и капитала, то сега е ред да обърна малко внимание на обучението. Запознайте се с Junior Achievement Bulgaria С лека вметка, трябва да призная, че имам сантимент към неправителствената организация. В недалечната 2006 г. това беше първият ми клиент като професионалист в сферата на ПР-а, за когото лично поех отговорност. Времето изтече и доста неща се случиха. Целта на Junior Achievement е да даде познание в сферата на бизнеса и предприемачеството на широката общественост, като фокусът е работата с най-малките, гимназисти и студенти. Като дете расло в периода на прехода лично съм...

Read More