Авторските права в рекламната индустрия

Lecture Mira Gateva at UNSS

В началото на седмицата се проведе Национален семинар “Управление на интелектуалната собственост в рекламната индустрия”, организиран от Световната организация за интелектуална собственост и Центъра по интелектуална собственост на УНСС. Темата дава много посоки за размисъл, като форумът се съсредоточи върху най-очакваното – защита на авторските права, най-вече в интернет и в частност АКТА. За съжаление не се получи дискусия в една друга насока, която нас рекламните агенции също ни вълнува живо.

Lecture Mira Gateva at UNSS

Архив Катедра “Интелектуална собственост”, УНСС

Как да защитим идеите си да не бъдат неправомерно използвани и как да получим адекватното възнаграждение за интелектуалния ни труд?

При рекламните агенции никога не е стоял въпросът как нашето съдържание да не бъде свалено, качено и/или споделено от потребителите. Всъщност ние се бори със зъби и нокти за точно обратното. Особенно в последните години, все повече се набляга върху разработването на дигитални кампании, които да генерират earned media.

В същото време имаме една несигурност, която се поражда между взаимоотношенията ни с клиентите ни.От една страна, никой не може да ни гарантира, че идеите, които предложим, няма да бъдат реализирани без да получим възнаграждение. От друга страна, заплащането на интелектуалния труд е силно подценено, особенно през последните 3-4 години.

За експертите в авторското право сигурно няма разлика между потребител и клиент. Но за нас има. И не само защото подходът ни към двете групи е коренно различен, ами и защото правата на авторите са по-добре защитени от потребителите, отколкото идеите на агенциите от клиентите.