Клъцни срежи

Масовата тенденция да се прави комуникацията на парче погази повечето маркетингови правила и пренебрегна дългосрочната стратегия. Повечето компании вярват, че това е крачка в правилната посока и подкрепят подобна политика.

Защо маркетинг отделите предпочитат да работят на проект? 

Все повече се сблъсквам с клиенти, които предпочитат да организират 2-3 проекта през годината (или за колкото им стигат парите). Стигна се дотам, че на всеки две седмици се явявам на конкурс. Изборът на компаниите се основава на няколко водещи фактора, проявили се особенно силно в резултат на световната икономическа рецесия.

Първият е, че бюджетите вече са ограничени. Тяхното разпределяне и преразпределяне се налага, поради недостиг или официално казано поради “оптимизиране на разходите”. Така се зараждат две тенденции. Едната е да се впуснеш смело в началото на годината и спрямо резултатите, и наличните пари, да прецениш какво ще остане за накрая. Другата е да стискаш кесията през цялата година и да натискаш за резултати, а за Коледа “да изригнеш”.

Другият плюс на проектите е организирането на конкурси. Така имаш възможност да избираш от куп предложения (простата аритметика показва, че на един обикновен конкурс, на който си поканим само трима участника, ще получиш между 6 и 9 различни концепции). Освен това, имаш възможност да натискаш за понижаване на цените и в нерядки случаи дори да подбиеш пазара. Така ще получиш много повече за малко пари.

А защо не е препоръчително да се работи на парче?

Всичко хубаво приключва тук. На първо място, когато работиш на дребно, губиш цялостната картинка. Може да се заблуждаваш, че в крайна сметка маркетинговият отдел следва ясна политика, пък подизпълнителят не е от особенно значение. Тук, обаче, ще зачекна въпрос, който ще си намери мястото в цяла тема. Според мен, позицията рекламната агенция е подизпълнител, а не партньор, е губеща. В случая с проектите, резултатът е спорадична комуникация към крайния потребител, без вникване в детайлите и без единно усещане за бранда.

От друга страна, самите рекламни агенции  отделят ресурс, който може да се съсредоточи върху обслужването на настоящите клиенти или пък в детайлно изследване на публиката.