PR vs Communication

През последните 2-3 години усилено тръбя навсякъде, че PR във формата му, която учим/четем в учебниците, отдавна не съществува. Да не отварям и болезнената тема, че в България може дори да не е стъпвала. Моят опит пред годините, една изключителна книга – Новите правила в маркетинга и в ПР-а на Дейвид Скот, както и досега ми с професионалната среда в Холандия тотално затвърдиха вярванията ми. PR никога не е бил ясно дефиниран. И до ден днешен изпитвам ужас, като трябва да обясня какво точно работя. То не е само писане на прессъобщения и даване на интервюта, не правим визитки, но пък организираме събития, мислим цели кампании как да се подходи към клиента, което понякога включва промоции на място или договаряне на спонсорства, а от време на време правим и по някое клипче, да не пропуснем и интернет комуникацията с всички официални страници и профили в социални мрежи, форуми…… и то дъх не ти остана.

Затова заставам зад позицията, че PR вече няма. Той се е превърнал в Communication и ние трябва да минем на новата вълна, за да оцелеем. И това мое вярване щеше да оцелее, ако не бях прочел една много интересна статия от Paul Holmes – What Is A Public Relations Consultancy?

Holmes вярва, че PR има едно по-широко значение, което някога е било заложено в термина, но с времето самите практици са го ограничили. Той споделя, че основоположниците на индустрията като Еdward L. Bernays и Arthur W. Page са считали, че комуникацията е само една малка част от PR-а. А в крайна сметка представата за дадена компания дължи едва 10% от това, което тя казва. В крайна сметка PR-ът трябва да се възприема като изграждане на истинска връзка между марката и публиките. За целта трябва да се нарами един по-широк кръг от иструменти като изграждане на доверие, поддържане на имидж, консултиране за приемане на политика на поведение и действие и много други.

Къде е истината и как ще се развие индустрията? Ще продължи ли в посоката на разширяване на термина “комуникация”, като се прибавят все повече канали и подходи или ще се върнем обратно при корените и ще преосмислим “public relations”?