Дайте да манипулираме

Кому е нужно да манипулира информацията? На нас. Дали го правим?

Присъствах на една доста интересна лекция на д-р Юлиян Караджов по време на форума за популярна наука Ratio. Той обясни как медии и организации изопачават информацията и я представят по такъв начин, че да бъде сензационна. Основният въпрос, който остана неотговорен, е защо го правим. В крайна сметка, ако човек разбере, че го лъжат, то тогава никога няма да ти се довери. Губиш най-ценното – имиджа си на достоверен източник на информация.

От камбанарията на медиите

Опитът ми в медиите е доста кратък, по-дълго учих, за да си взема дипломата по Журналистика и масови комуникации от АУБ, но едно нещо важеше и на двете места. Журналистът има  поставен срок да “измисли” определен брой теми, за отразяване. И докато в университета ни искаха по 1 статия на седмица, то в телевизията искаха по 3 материала на ден. А отсяването кой ще бъде интересен на публиката, ставаше още преди да си почнал да се ровиш за информация. Затова и най-лесното е да се вземе една “новина” и три дена да се нищи от всички страни. Хем е професионално – журналистът ни осведомява за всички гледни точки, хем е готова тема и няма нужда да търсим нова.

От камбанарията на организациите

Тук малко се намесва и ПР-а. Все пак и ние трябва да ядем. Организацията има една от следните цели – иска да присъства в публичното пространство с положителни за нея новини или иска да извади дадена тема в публичното пространство и после да я използва, за да прокара посланията си. ПР имат пръст в тая работа дотолкова, доколкото понякога сами измисляме и темите и посланията. И после запретваме ръкавите.

От камбанарията на обикновения човек

За мен остават въпросите – Доколко човек роптае срещу манипулирането му? Доколко му е все едно? Доколко може да пренебрегне този факт, заради зрелището, заради скандала? Доколко иска просто да вярва в нещо? Доколко на самия него му изнася нещата да седят именно така? И какво ще направи, ако знае, че го водят за носа?